Krakkenviering op donderdag 31 oktober 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 oktober 2019 toelating gegeven aan Jeugdraad Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Krakkenviering in de polyvalente zaal, gelegen Stijn Streuvelsstraat 9, 2260 Voortkapel op donderdag 31 oktober 2019 van 22 uur tot 3 uur (op 1 november 2019), op voorwaarde dat:

  • het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min  kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A)
  • tijdens de muziekactiviteiten het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedraagt

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de jeugdraad van Westerlo voor de organisatie van de Krakkenviering op donderdag 31 oktober 2019 in de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat 9 in Voortkapel. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 31 oktober 2019 van 19 tot 3 uur (op 1 november 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook