Bewijzen en attesten

Als inwoner van België heb je een persoonlijk dossier bij het Rijksregister. Uit dat dossier kunnen een aantal attesten gehaald worden. Je kan die attesten ophalen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis, maar je kan een aantal attesten ook online krijgen via Mijn Dossier of Intellistamp op deze website.

Mijn Dossier

Je kan attesten online opvragen via de toepassing Mijn dossier van de federale overheid. Daarvoor heb je je identiteitskaart, de pincode van je indentiteitskaart en een kaartlezer nodig. Zo'n kaartlezer kan je kopen bij de plaatselijke pc-winkel. Het zijn geen gehandtekende documenten, ze hebben dus enkel informatieve waarde. Je kan ze wel onmiddellijk bekijken, opslaan op je pc in pdf-formaat of printen.

Intellistamp

Je kan een aantal attesten en uittreksel op deze website ook online aanvragen met Intellistamp. De procedure verloopt volledig digitaal. Het gevraagde attest wordt in je mailbox afgeleverd en bevat een digitale stempel die zorgt voor de rechtsgeldigheid van het document. De digitale stempel op het document bevat een barcode waarin de gegevens van het attest of getuigschrift en de digitale handtekening van de gemeente zijn opgeslagen. Hiermee is het document beveiligd tegen vervalsen. Degene die het document online krijgt kan de authenticiteit verifiëren op deze pagina.

Intellistamp werkt gemakkelijk en snel. Je hebt je elektronische identiteitskaart met je pincode en een kaartlezer nodig. Klik hieronder op het attest of bewijs dat je nodig hebt. Volg de verdere instructies op het scherm. Het is mogelijk dat gevraagd wordt om een update van Java toe te laten. Hiervoor krijg je de nodige instructies, die mag je gewoon volgen. Java is een programma dat noodzakelijk is om bepaalde software te doen werken.