Identiteit en nationaliteit

De identiteitskaart is jouw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kan er je nationaliteit en identiteit mee aantonen. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst burgerzaken. Vanaf 15 jaar bent je verplicht om je identiteitsbewijs altijd bij te hebben. Alle uitgereikte identiteitskaarten zijn elektronische e-IDkaarten.