Liveoptreden Feestweek Sportpark De Beeltjens op vrijdag 13 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toestemming gegeven aan gemeente Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een live-optreden op vrijdag 13 september 2019 van 21 uur tot 1 uur (op 14 september 2019), op het terras van de cafeteria van Sportpark De Beeltjens, Kasteelpark 6 in Westerlo, en op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing. Artikel 6.7.4. van vlarem II is niet van toepassing.

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de gemeentelijke sportdienst voor de organisatie van de Feestweek Sportpark De Beeltjens' met liveoptreden op vrijdag 13 september 2019 op het terras van de cafetaria, Kasteelpark 6 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in Kasteelpark 6 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook