Loopwedstrijd De Klimboom op woensdag 18 september 2019

 

De burgemeester heeft op 16 september onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

  • Op woensdag 18 september 2019 tussen 9 uur en 12 uur is al het verkeer verboden in de Schoolstraat, in het gedeelte tussen de parking en de Vinkenstraat.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 17 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf dinsdag 17 september 2019.

 

De burgemeester heeft op 9 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Gemeentelijke Basisschool De Klimboom voor de organisatie van een loopwedstrijd in de Schoolstraat op woensdag 18 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

Zie ook