Maatregelen om verspreiding coronavirus in Westerlo tegen te gaan

 • 2 maart 2020

Laatste update van 4 april 2020 om 8.30 uur

 

Federale fase rampenplan

Sinds 13 maart geldt de federale fase van het rampenplan. Dat betekent dat de federale overheid de maatregelen bepaalt, en dat alvast tot en met zondag 19 april. 

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

 • Algemene vragen en 'mag-dat'-vragen
  www.info-coronavirus/be/nl/faq
  0800 14 689 gratis telefoonnummer
  weekdagen van 8 tot 20 uur, weekend 10 tot 20 uur
 • Westelse vragen
  www.westerlo.be
  014 54 75 75
  7 dagen op 7, van 8 tot 20 uur
 • BE-Alert
  BE-Alert is het alarmeringssysteem waarmee de overheden jou kunnen verwittigen over nieuwe maatregelen en updates over deze noodsituatie. Inschrijven kan via de website www.be-alert.be/nl.

BE-Alert van zaterdag 28 maart

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

BE-Alert van woensdag 18 maart om 7 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  • Voedingswinkel
  • Dokter
  • Apotheek
  • Postkantoor
  • Bankautomaat
  • Benzinestation
  • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • Krantenwinkels
  • Kappers (1 klant per keer)
  • Nachtwinkels (open tot 22 uur) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend
  De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 
We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.
De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Verduidelijking maatregelen horeca
zondag 15 maart om 12.45 uur

Heel wat horecazaken zoeken dezer dagen creatieve oplossingen om hun klanten niet teleur te stellen. Graag herhalen we daarom even de richtlijnen die de federale overheid hierover geeft. Cafés moeten sluiten. Terrassen worden best opgeruimd. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Snackbars, broodjeszaken, frituren,... blijven open.  Er moet op gelet worden dat er geen wachtrijen ontstaan. De politie is belast met de controle op de naleving van deze maatregelen.

Net terug uit het buitenland?
zondag 15 maart om 12 uur

Kom je net terug uit vakantie in het buitenland? Of ben je naar een grote bijeenkomst geweest? Dan adviseert het college van burgemeester en schepenen je, zoals artsen ook zeggen, om samen met je huisgenoten veertien dagen binnen te blijven. Contacten met anderen worden ontraden.

BE-Alert van vrijdag 13 maart om 7 uur

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd.
Je kan ze terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Nu ook federale fase rampenplan van kracht
update van donderdag 12 maart om 23 uur

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die donderdagavond 12 maart laat genomen zijn door de federale overheid:

 • Alle café's en restaurants in het land moeten dicht
 • De scholen schorten de lessen op maar er wordt wel opvang voorzien voor wie die niet heeft.
 • Niet-essentiële winkels sluiten in het weekend.
 • Alle recreatieve evenementen en activiteiten zijn geschrapt
 • Het openbaar vervoer wordt ontmoedigd: alleen wie dat echt nodig heeft zou dat nog mogen gebruiken.

De maatregelen gaan in in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart om middernacht  en lopen tot 3 april. De politie zal de naleving van de regels controleren. 

Meer info over deze maatregelen volgt in de loop van vrijdag.

Westerlo schrapt alle niet-noodzakelijke activiteiten op haar grondgebied vanaf vrijdag 13 maart
update van donderdag 12 maart om 16 uur, aangepast

Vanaf morgen, vrijdag 13 maart, worden alle niet-noodzakelijke activiteiten en evenementen van het lokaal bestuur, verenigingen en organisaties op het grondgebied van de gemeente Westerlo verboden, en dat al zeker tot en met vrijdag 3 april. De woorden 'alle' en 'heel het grondgebied' zijn daarbij niet mis te verstaan!

Activiteiten zoals sportwedstrijden en -trainingen, repetities, eetfeesten, fuiven, toneelvoorstellingen, outdooractiviteiten, bijeenkomsten van verenigingen en groepen zijn uitgesteld tot deze coronacrisis onder controle is. We vragen ook dat mensen in onderlinge contacten de nodige afstand tussen elkaar houden (1,5 meter) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

In navolging van de woonzorgcentra en Lokaal Dienstencentrum TerHarte gaan vanaf morgen vrijdag 13 maart tot en met 3 april ook Sportpark De Beeltjens, het zwembad, de bib, projecthuis De Dreef en de Zoerla toe voor bezoekers en klanten.
Het gemeentehuis en de sociale dienst van het OCMW blijven bereikbaar. Neem wel eerst contact op telefonisch of per e-mail, vooraleer je langskomt. In verband met de scholen verwijzen we naar de federale maatregelen, de Kinderclubs blijven tot nader order open, zodat grootouders niet hun kleinkinderen moeten opvangen. Ook noodzakelijke dienstverlening zoals het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur, het groen- en wegenonderhoud en de huisvuilophaling zijn gegarandeerd. In verband met winkels, bedrijven en horecazaken verwijzen we naar de federale maatregelen.

De gemeente Westerlo maakt zich al sinds het einde van de krokusvakantie erg veel zorgen over het welzijn van haar inwoners en medewerkers. Ze wacht ook niet langer op een beslissing van de federale overheid hierover. De beslissing is een logisch gevolg van het standpunt dat het college van burgemeester en schepenen eerder innam naar aanleiding van een eerste positieve test in Heultje (Westerlo). Het overleg tussen de gouverneur en de burgemeesters van de provincie Antwerpen van woensdagavond 11 maart en een overleg van het gemeentelijke anti-coronateam met zorgverstrekkers uit onze gemeente heeft dat standpunt enkel nog versterkt. Dat bleek op donderdag 12 maart op een nieuw overleg van het college van burgemeester en schepenen en het anti-coronateam. We betreurden daarbij ook het uitblijven van een federale beslissing en beseffen dat het net over de gemeentegrens er misschien wel anders aan toe kan gaan. We willen iedereen ook oproepen om erg goed voor elkaar te zorgen en mekaar niet met de vinger te wijzen.

Inwoners kunnen terecht op info@westerlo.be en 014 54 75 75.