Afval

Afval moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Het afval dat er onvermijdelijk toch is, kan je sorteren en meegeven met de huisvuilophaling of naar het containerpark brengen. Voor het afvalbeleid werkt de gemeente samen met IOK Afvalbeheer. Dat is de intercommunale vereniging die in Westerlo en heel wat andere gemeenten in de Kempen de afvalophaling verzorgt en het containerpark uitbaat.

Tegen zwerfvuil en sluikstoken treedt de gemeente op met administratieve sancties. Dit wil zeggen dat de vervuiler een boete kan krijgen tot 250 euro.

Bedrijven kunnen toetreden tot het DIFTAR-systeem voor de ophaling van huisvuil en voor gebruik van het containerpark.