Openbare onderzoeken

Wanneer de gemeente aanvragen krijgt over een (wijziging van een) milieuvergunning, voert de gemeente een openbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat alle plannen en stukken ter inzage liggen bij de milieudienst op het gemeentehuis gedurende een bepaalde periode en dat je er terecht kan met opmerkingen en bezwaren.