Vergunningen

Zowel gezinnen als ondernemingen kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving.