Agfa Gevaert

Agfa-Gevaert nv uit de Gevaertlaan 125 in Heultje heeft een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning te krijgen voor de verdere exploitatie van haar bedrijf.

Kort omschreven gaat het over het veranderen door wijziging en uitbreiding van een Agfa Gevaert is een chemisch bedrijf voor fotografische producten en wil haar bedrijf wijzigen en uitbreiden.

Aangevraagde uitbreidingen

 • een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 • de opslag van 312,2 ton ontvlambare vloeistoffen (gevarencategorie 3), waarvan 23 ton in opslagtanks en 289,2 ton in magazijnen
 • de opslag van 7,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenkenmerk GHS03, tot een totale opslag van 27,8 ton in magazijnen
 • de opslag van 398,90 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenkenmerk GHS05 tot een totale opslag van 877,7 ton, waarvan 163,6 ton in tanks en 714,1 ton in magazijnen
 • de opslag van 877,92 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenkenmerk GHS07 tot een totale opslag van 1.757,4 ton, waarvan 282,4 ton in tanks en 1.475 ton in magazijnen
 • de opslag van 423,26 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met gevarenkenmerk GHS08, tot een totale opslag van 482,9 ton waarvan 59,6 ton in tanks en 423,3 ton in magazijnen

Wijzigingen door vermindering van:

 • de opslag van stookolie met 304,75 ton tot een totale opslag van 65,25 ton in tanks
 • de opslag van ontvlambare vloeistoffen (gevarencategorie 1 en 2) met 206,78 ton tot een totale opslag van 569,5 ton waarvan 256,6 ton in tanks en 312,9 ton in magazijnen
 • de opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 180,6 ton tot een totale opslag van 64,4 ton in magazijnen
 • de opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenkenmerk GHS06 met 138,10 ton tot een totale opslag van 86,9 ton waarvan 32 ton in tanks en 54,9 ton in magazijnen
 • de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu, met gevarenkenmerk GHS08, met 33,14 ton tot een totale opslag van 281,5 ton waarvan 27,6 ton in tanks en 253,8 ton in magazijnen

Het corrigeren van de totale inhoud van warmtewisselaars, vergund onder Vlaremrubriek 39.4.1, van 8.269 liter naar 13.287 liter zodat deze rubriek als volgt leest:

 • warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van respectievelijk 713 liter, 2.090 liter, 215 liter, 2.000 liter, 500 liter, 1.500 liter, 5.550 liter, 490 liter, 215 liter en 14 liter (totaal: 13.287 liter) (geen wijziging, enkel correctie van een foutieve sommatie in een vorige vergunning);

Een productwissel

 • In tank T422 (25.000 liter) wordt het product ethylacrylaat (23 ton) vervangen door het product 1-methoxy-2propanol (23 ton)
 • In tank T423 (25.000 liter) wordt het product methylacrylaat (24 ton) vervangen door het product Gamma-Butyrolacton (28,25 ton).

De aanvraag ligt van 12 oktober tot 10 november 2017 ter inzage bij de milieudienst op het gemeentehuis (Boerenkrijglaan 61 Westerlo. Standpunten, opmerkingen en bezwaren kan je per brief of via www.omgevingsloket.be indienen. De gemeente verleent een advies over de vergunningsaanvraag. De deputatie van de provincie Antwerpen beslist over de aanvraag.