Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen en het plan Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen. Die twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Ook hield men rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel voor gezinnen als voor bedrijven en legt een focus op het lokale niveau.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 11 januari 2016 tot 10 maart 2016, ontving OVAM 335 reacties. Al die reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vind je in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

Je vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan.