Mosselfeesten Fanfare Hoop en Vlijt van 20 tot 22 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 toelating gegeven aan Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt voor de organisatie van mosselfeesten op 20, 21 en 22 juli 2019 in het lokaal van Die Spelewei in de Asberg 8 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor

het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (politiecodex artikel 143 en volgende)
De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.

het hangen van een spandoek in Asberg 8 (politiecodex artikel 149 en volgende)
De spandoeken mogen pas een maand voor de activiteit worden opgehangen (minimum 100 meter verwijderd uit de gewestwegen). De spandoeken worden uiterlijk een week na de activiteit verwijderd. Niemand mag een spandoek of feestverlichting aanbrengen boven de openbare weg, zonder voorafgaandelijk, schriftelijke vergunning van de burgemeester. De minimum hoogte boven de rijbaan is 4,75 meter, op alle andere plaatsen is deze 2,50 meter. Bij het aanbrengen van spandoeken of feestverlichting op een minimum hoogte van 2,50 meter, moet deze 0,5 meter van de rijbaan verwijderd blijven. De verankeringspunten moeten voldoende stevig zijn en de veiligheid in alle omstandigheden kunnen waarborgen. De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan spandoeken of verlichting of voor schade aan derden, die voortspruit uit het aanbrengen of de aanbrengingwijze van spandoeken of verlichting. Bij gebreke aan een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan men ambtshalve de spandoeken en of verlichting verwijderen op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen en in priv├ętuinen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel reclame worden gehangen mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning dient aangevraagd te worden via het gemeentebestuur.

het plaatsen van publiciteitsborden (politiecodex artikel 218)
De borden of panelen mogen ten vroegste vijf weken voor aanvang van de activiteit worden geplaatst en moeten ten laatste een week na de activiteit terug worden verwijderd. Door de plaatsing van de borden of panelen mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen. Er mogen maximum 7 borden worden geplaatst, ten vroegste vijf weken voor de activiteiten en op minimum 100 meter van de gewestwegen. De borden mogen niet in de buurt van een verkeersbord worden geplaatst of aan een verkeersbord worden opgehangen. Deze borden dienen ten laatste een week na de activiteit te worden verwijderd. Voor de berichtgeving mag geen gebruik worden gemaakt van zwarte letters op een witte  achtergrond.  Een gepast taalgebruik dient te worden gehanteerd. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden in de Nijverheidsstraat en Bell Telephonelaan. Langs de gewestwegen en in priv├ętuinen, gelegen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld), mag enkel reclame worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan u aanvragen via het gemeentebestuur.

het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (politiecodex artikel 218) in Tolhuis Tongerlo vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat in Tongerlo aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan in Westerlo naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde in Tongerlo naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, in de Nieuwebaan-Pleintje in Voortkapel tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg Zoerle-Parwijs naast woning nr. 39, in Oosterwijk ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje recht tegenover woning nr. 69.

 

Zie ook

Meer info