Never Ending Party op zondag 10 november 2019

 

De burgemeester heeft op 7 november 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Vanaf 10 november 2019 om 19 uur tot 11 november 2019 om 3 uur wordt in de Trapstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten en wordt er parkeerverbod ingevoerd.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 8 november 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 8 november 2019.

 

De burgemeester heeft op 24 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Never Ending Party Crew om strooibiljetten uit te delen op de openbare weg, onder meer aan de middelbare scholen in Westerlo op 25 oktober 2019 en 8 november 2019, om de nodige publiciteit te maken voor de Never Ending Party die plaatsvindt op 10 november 2019 in een tent op Jevo.

  • het uitdelen van flyers (art. 220, art. 164 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

De burgemeester heeft op 26 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Never Ending Party Crew voor de organisatie van de Never Ending Party op zondag 10 november 2019 op Jevo. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
  • het verlengen van het sluitingsuur op 10 november 2019 van 21 u tot 3 uur (op 11 november) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van twee tenten op Jevo in Voortkapel (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 augustus 2019 toelating gegeven aan de Never Ending Party Crew om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een tentfuif Never Ending Party in de Trapstraat in Voortkapel op zondag 10 november 2019 van 21 tot 3 uur (op maandag 11 november 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A). Tijdens de muziekactiviteiten mag het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedragen. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook