30 jaar Verzustering Westerlo - Westerlo USA

Op 25 januari 1988 werd de verzustering tussen de gemeente Westerlo en Westerlo Amerika officieel een feit en in augustus van dat jaar werd de verzusteringsoorkonde ondertekend. Nu, 30 jaar later, wordt dit jubileum gevierd met een plechtigheid op 8 augustus in het gemeentehuis en een tentoonstelling van 9 tot 26 augustus, ook in het gemeentehuis.

De officiële plechtigheid ter ere van dit jubileum vond plaats op woensdagavond 8 augustus in het gemeentehuis van Westerlo (België). Ook kan je van 9 tot 26 augustus tijdens een tentoonstelling in het gemeentehuis kennismaken met de geschiedenis van deze verzustering. 

Centraal in deze verzusteringsgeschiedenis staan Jef Biesemans en zijn familie. Het Amerikaanse gemeentebestuur verleende Jef zelfs het ereburgerschap omwille van zijn inspanningen om de wederzijdse vriendschap te bevorderen en te onderhouden. Na Jefs’ overlijden op 15 juni 2001, besliste men in Westerlo Amerika om 30 juli uit te roepen tot Jeff Biesemans Memorial Day, als teken van erkentelijkheid voor de man die zich al die jaren met enorm veel enthousiasme had ingezet om de band tussen de twee gemeentesnin stand te houden en te versterken.