Attesten, vergunningen en toestemmingen aanvragen? Dat kan ook online via het e-loket

Via het e-loket op deze website kan je heel wat bezoeken aan het gemeentehuis uitsparen. Zo kan je bijvoorbeeld tickets voor cultuurvoorstellingen in De Zoerla reserveren, maar je kan er ook heel wat attesten van burgerzaken online krijgen.

Op dit moment bieden we een vijftiental attesten van burgerzaken zoals het getuigschrift van woonst, het getuigschrift samenstelling gezin, het bewijs van leven en een uittreksel uit het bevolkingsregister online aan. Een bezoek aan het gemeentehuis is daarvoor dan niet meer nodig. De dienstverlening is gratis. De aanvragen zijn ook sterk vereenvoudigd. Je hebt wel je identiteitskaart, de code van je identiteitskaart en een kaartlezer nodig.

Ook zijn er speciale online invulformulieren om je vergunningen voor evenementen aan te vragen, om reclame te maken voor je activiteiten en om feestmateriaal te ontlenen. Op dit moment zijn er zelfs een twintigtal online producten te verkrijgen via het e-loket.