Bevolkingsbevraging over veiligheid in je brievenbus

Vanaf midden maart ontvangen enkele inwoners een vragenlijst in hun brievenbus over verschillende veiligheidsthema's. Via deze vragenlijst van de Veiligheidsmonitor word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Wie deze enquête in zijn of haar brievenbus krijgt, is bepaald door een statistische steekproef. Houd je brievenbus vanaf half maart in het oog. Jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig online, via internet of via een vragenlijst op papier. Alles wordt volledig anoniem verwerkt.

Dankzij jouw informatie kan het veiligheidsbeleid in onze gemeente verder uitgewerkt worden. De resultaten worden begin 2019 verwacht. Deze bevolkingsbevraging is een initiatief van de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Politie zuiderkempen de Merodedreef 15 Westerlo

014 53 96 00 - www.politiezuiderkempen.be