Droogtemaatregelen bij het gebruik van drinkwater, regenwater en grondwater.

Door de aanhoudende hitte en droogte, dreigt er een watertekort. De overheid heeft sinds 24 juli extra maatregelen opgelegd waarbij het verboden is om drinkwater, regenwater en grondwater te gebruiken.

Dit verbod is van kracht in heel Vlaanderen en geldt voor zowel particulieren als ondernemingen en openbare besturen. De gouverneur vaardigde enkele maatregelen uit voor de provincie Antwerpen, en dus ook voor Westerlo. Wie zich niet houdt aan de gebruiksbeperkingen, riskeert een boete tot 1600 euro. 

1.    Het is in heel de provincie Antwerpen verboden om leidingwater uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij voor de normale activiteiten van gespecialiseerde ondernemingen en waar het afspuiten in de regelgeving of de vergunning is opgelegd).
  • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwembaden of plonsbaden (van meer dan 100 liter) met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen en wanneer dit om technische redenen vereist is bijvoorbeeld bij de aanleg van een zwembad voor het metselwerk.
  • Voor het bevoorraden van fonteinen met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling.
  • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.
  • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasvelden en tuinen tenzij in het kader van landbouw- en/of tuinbouwactiviteiten en tenzij voor particuliere voedselproductie in moestuinen of volkstuinen (zie ook hierna bij puntje 3).
  • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
  • in de onderneming voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2.    Het is verboden om tussen 8 uur en 20 uur elk type van water te gebruiken voor de activiteiten vermeld bij punt 1

Tenzij het aantoonbaar, noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering of voor de uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In dat geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander water dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier.

3. Mag ik groenten en planten in de tuin nog water geven?

Hierna vind je de regels die gelden voor particuliere tuinen en volkstuintjes in de provincie Antwerpen, en dus ook in Westerlo.

  • Voor de moestuin en planten mét voedselproductie is het gebruik van regenwater, grondwater of leidingwater toegelaten. Gebruik bij voorkeur regenwater of grondwater en dat tussen 20 uur en 8 uur.
  • Voor andere planten (geen voedselproductie) is alleen regenwater of grondwater toegelaten, alleen tussen 20 uur en 8 uur.
  • Voor andere planten (geen voedselproductie) is het gebruik van leidingwater verboden.

Water uit waterlopen?

In de provincie Antwerpen is het verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen. Uitzonderingen hierop lees je in het politiebesluit van de gouverneur.

In de straten van Westerlo

De technische dienst van de gemeente mag dus ook geen plantsoenen besproeien, de veegwagens kunnen niet uitrijden en de fonteinen worden overal stilgezet. Let wel: de bloemenmanden en -zuilen in de gemeentestraten mogen wel nog gegoten worden, want dit gebeurt door een externe firma. Monteflores is een tuinonderneming die net als andere tuin- en landbouwondernemingen afhankelijk is van het water voor hun inkomsten en dus een uitzondering heeft. Een overzicht met al het watergebruik dat verboden is, vind je hier (aangepast op 26 juli). 

Er geldt ook nog steeds een verbod op vuur maken en roken in alle bossen en natuurgebieden van Westerlo en daarbuiten. Klik hier voor meer info over dit vuur- en rookverbod. 
  

Meer info