Jullie 597 gouden ideeën voor Westerlo

In Westerlo bereiden we het meerjarenplan 2020-2025 voor. Met een enquête verzamelden we deze zomer 597 gouden ideeën voor Westerlo als bijkomende inspiratie voor dat meerjarenplan en om te weten te komen welke thema's het belangrijkste zijn. Op 11 september bespraken we die resultaten en voorstellen samen met een honderdtal Westerlonaren.

Uit de enquête blijkt dat we vooral meer moeten inzetten op duurzame mobiliteit en fietsers, veiligheid, leefmilieu en klimaat. Ook het onderhoud van de weginfrastructuur en ruimtelijke planning moeten volgens de respondenten hoog op de agenda staan. De 597 gouden ideeën hebben ook vooral met die thema's te maken. Een aantal gouden ideeën zijn mee opgenomen in het ontwerp meerjarenplan zoals het nu verder uitgewerkt wordt. Heel wat andere gouden ideeën stonden al in ons ontwerp meerjarenplan en tenslotte is er een groep gouden ideeën die we ofwel (nog) niet gaan of kunnen uitvoeren, die aandachtspunten zijn voor onze werking of die we als melding kunnen oplossen in onze huidige werking.

Aan welke thema's moeten we meer aandacht besteden? (top 10)

 1. duurzame mobiliteit en fietsers (49%)
 2. veiligheid (23%)
 3. leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie (20%)
 4. klimaat en duurzaamheid (19%)
 5. onderhoud weginfrastructuur en openbaar domein (18%)
 6. ruimtelijke planning (15%)
 7. kwaliteitsvol wonen (12%)
 8. woongelegenheden voor ouderen en zorgbehoevenden (12%)
 9. ondersteuning voor kwetsbaren en armen (12%)
 10. opgeruimde gemeente (11%)

 

De volledige uitslag van de enquête vind je in de pdf onderaan deze pagina.

Aantal gouden ideeën per thema (top 10)

 1. duurzame mobiliteit en fietsers (167)
 2. leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie (67)
 3. opgeruimde gemeente (41)
 4. onderhoud weginfrastructuur en openbaar domein (38)
 5. ruimtelijke planning (36)
 6. lokale ondernemingen, winkels en landbouwers ondersteunen (33)
 7. klimaat en duurzaamheid (31)
 8. jeugdcultuur, jongerenwelzijn en jeugdactiviteiten (19)
 9. toerisme (18)
 10. sport (16)

 

Alle 597 gouden ideeën vind je in de pdf onderaan deze pagina.

 

Brochure 


 

 

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
597 gouden ideeën voor westerlo.pdf1.4 MB