November vredesmaand. Onderteken jij mee de motie tegen kernwapens?

Op de gemeenteraad van september ondertekenden alle gemeenteraadsleden een motie tegen kernwapens van de stad Ieper. Tegelijkertijd stelde men voor om de motie aan alle Westerlonaren voor te leggen om mee te ondertekenen.

Wat staat er in de motie en hoe kan je ze ondertekenen?

De motie is een dringende oproep aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat men kernwapens nooit meer zal gebruiken. Aan de Belgische regering wordt gevraagd om op constructieve wijze mee te werken aan een verbod op kernwapens. 

In juli vergaderden 122 VN-lidstaten over een antikernwapenverdrag om de aanmaak, het bezit, het transport en het gebruik van kernwapens wereldwijd te verbieden. Uiteindelijk ondertekenden een vijftigtal landen het verdrag.De vergadering werd geboycot door alle landen die zelf kernwapens hebben en door hun bondgenoten, waaronder België. De gemeente roept in de vredesmaand-november iedereen uit Westerlo op om de motie ook mee te ondertekenen. Dat kan door je naam en adres in te vullen op deze pagina op het e-loket. Je kan dat ook aan het onthaal van het gemeentehuis doen. Daarna wordt de motie overgemaakt aan de bevoegde ministers en aan het parlement.

11 november in elk dorp van Westerlo

Op 11 november is het Wapenstilstand. De centrale raad van Vaderlandslieve Verenigingen nodigt iedereen uit om die dag even stil te staan om alle mensen te herdenken die vroeger, maar ook nu, sterven in oorlogsgebieden.

In alle dorpen zijn er vieringen, gevolgd door een korte huldiging op de begraafplaats en aan het standbeeld van de gesneuvelden. De bijeenkomsten vinden plaats in Zoerle-Parwijs om 9 uur, in Voortkapel om 9.30 uur, in Tongerlo en Oosterwijk om 10 uur en in Heultje, Oevel en Westerlo om 10.30 uur. Aan het monument in Schobbroek worden om 12 uur bloemen neergelegd. We doen ook een oproep om de Belgische vlag aan je woning uit te hangen.

Vredeswake en Wereldfilm Raftan op donderdag 9 november

Op donderdag 9 november om 19.30 uur is er een vredeswake aan het monument van de Vredesgemeenschap van San José de Apartado aan het gemeentehuis. Bij slecht weer gaat de wake door in de raadzaal.

De Vredeswake is een organisatie van het Bondgenootschap voor Vrede, de wereldraad en Amnesty International. Aansluitend aan de Vredeswake kan je in de bib om 20 uur gratis naar de wereldfilm Raftan gaan kijken.

Raftan is het verhaal van twee jonge geliefden die uit elkaar gerukt worden. De film gaat over vluchten uit Afghanistan naar een ander land en over de blijvende desastreuze gevolgen van familievetes in de Afghaanse cultuur. De twee hoofdacteurs werden zelf gerekruteerd uit een migrantenkamp nabij Teheran.

Lezing Het Boek der Kampen op maandag 13 november

Het Boek der Kampen is een boek over de concentratie- en uitroeiingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was het levenswerk van Ludo van Eck, zelf een gewezen gevangene in Dachau. Na de oorlog bezocht hij alle kampen. Hij verzamelde alles in een monumentaal standaardwerk zodat deze onmenselijke gruwel nooit vergeten zou worden. Het boek is recent heruitgebracht in een modernere versie. Sis van Eeckhout zet de missie van zijn overleden vader voort en verrijkte het boek met enkele persoonlijke getuigenissen.

De lezing over dit boek vindt plaats in Lokaal Dienstencentrum TerHarte op maandag 13 november om 20 uur. Toegang is gratis.