Openbaar onderzoek over Golfterrein Witbos

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP Golfterrein Witbos wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat golfterrein Witbos tussen Noorderwijk, Oosterwijk en Olen duurzaam kan blijven voortbestaan.

Wat zijn de plannen?

De club kan zo haar golfbaan uitbreiden tot een volwaardig golfterrein met achttien holes. In de boogloodsen kunnen, onder voorwaarden, kleine en grote evenementen plaatsvinden. Verder wil men het heidelandschap versterken en rondom verbindingen aanleggen voor fietsers en voetgangers. De te kappen bossen worden deels ter plaatse en deels buiten het plangebied gecompenseerd. In het GRUP is op grondgebied Herentals ook plaats voor een speelbos en een lokale sporthal.

Inspraak en inzage mogelijk tot vrijdag 13 september

Het openbaar onderzoek loopt nog tot vrijdag 13 september. Het ligt ter inzage op het gemeentehuis, maar je kan het plan ook downloaden via onderstaande linken. Bezwaren en opmerkingen kan je tot die einddatum indienen via www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.

Zie ook

Meer info