Rioleringsproject August Cannaertsstraat, Achterheide en omliggende straten in Heultje

Op 10 september 2019 stelden studiebureaus Infrabo en Arcadis het ontwerpplan voor de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat, Achterheide en omliggende straten in Heultje voor. Dat ontwerpplan wordt nu verder verfijnd en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra de vergunningen en de financiering rond zijn start de zoektocht naar een geschikte aannemer. Enkele weken voor de start van de werken (vermoedelijk na de zomer van 2020) is er nog een infovergadering over het praktisch verloop van de werkzaamheden. De werken duren ongeveer twee jaar en vinden plaats in verschillende fasen.

Onderaan deze pagina vind je een link naar de presentatie van de infovergadering van 10 september 2019 met meer info over het ontwerpplan.

De werken bestaan uit

 • de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met grachten voor regenwater en riolen voor afvalwater
 • de heraanleg van de straten
 • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de August Cannaertsstraat, gescheiden van de rijweg
 • de vervanging van de bomen in de August Cannaertsstraat door nieuwe exemplaren

Het projectgebied bestaat uit de straten

 • Achterheide
 • August Cannaertsstraat (van Processieweg tot fietspad Aarschot-Herentals)
 • Diamantweg vanaf Renderstraat
 • Heultjedorp van Industrieweg tot Processieweg
 • Lievekensstraat
 • Oude Westmeerbeekseweg vanaf Achterheide
 • Ploegstraat vanaf Industrieweg
 • Processieweg vanaf Industrieweg
 • Wittegracht (deels)

Regenwater afkoppelen in een gescheiden rioleringsstelsel

Als je gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in je straat, ben je verplicht om het regenwater en afvalwater van je woning en terrein te scheiden. Maar ook als je verbouwt of de tuin aanpakt, voer je best al die scheiding door. Zo voorkom je heel wat extra kosten in de toekomst. In dit filmpje leggen we je uit hoe je dat concreet aanpakt.

 

Overleg met bedrijven op woensdag 18 september

Ook in Lossing en het vervolg van de August Cannaertsstraat tussen de fietsroute Aarschot-Herentals en de Fabriekstraat worden de riolering, het fietspad en de rijwegen vernieuwd. Studiebureau Antea Group stelde op woensdag 18 september 2019 het project voor. Het studiebureau maakt nu een ontwerpplan. Zodra dat goedgekeurd is door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt het plan opnieuw voorgelegd aan de buurt. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk voor 2022-2023.

De presentatie van de buurtvergadering van 18 september 2019 vind je onderaan deze webpagina

Lopende projecten