Verkeerssituatie aan kerk en parking Heultje

In het voorjaar verplaatste de gemeente de haag aan de kerk in de Gevaertlaan naar achteren. Ondertussen vragen de inwoners van Heultje zich terecht af wat er nu verder gaat gebeuren?

Op dit moment loopt er nog een verkeersstudie. In deze studie wordt de situatie bekeken voor zwakke weggebruikers aan de kerk, op de parking en aan (fiets)oversteken. Een tweede deel van de studie gaat over de fietspaden en het wegdek van de Gevaertlaan tussen de kerk tot aan de betonnen fietspaden. De resultaten worden snel verwacht en als deze er zijn, leggen we ze voor aan de inwoners van Heultje. Dit najaar, vermoedelijk in september, organiseren we hierover een bewonersbijeenkomst. Want de inwoners bepalen tijdens dit dorpsoverleg mee hoe de nieuwe verkeerssituatie in het centrum er gaat uit zien. Omdat we deze studie en bewonersbijeenkomst eerst willen afwachten, wachten we ook met de heraanleg van het stukje fietspad aan de kerk. Meer informatie volgt in een volgende Westel Info.