Wat met het buurtbos achter de abdij in Tongerlo?

Begin december vond er een buurtvergadering plaats over het buurtbos achter de abdij van Tongerlo. Het bos is eigendom van de abdij en de gemeente. Een zeventigtal buurtbewoners waren aanwezig om hun opmerkingen mee te delen. Die worden nu verder besproken met de abdij, de gemeente en de Afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. In maart volgt een nieuwe bijeenkomst met de buurt. Alle aanwezigen krijgen ook nog het verslag van de vergadering. Het is de bedoeling om het buurtbos duurzaam te beheren en gemakkelijker toegankelijk te maken voor de buurt.

communicatie@westerlo.be - 014 53 92 40