Wegwerkzaamheden in Westerlo

Op een aantal plaatsen in de gemeente zijn er de volgende dagen en weken wegwerkzaamheden. Het gaat over asfaltwerken, betonwerken, klinkerwerken en het schilderen van fietssuggestiestroken. De meeste werken zijn sterk weersafhankelijk. Op het onderstaande kaartje vind je een stand van zaken van afgewerkte, lopende en geplande werkzaamheden.

Op de pagina verkeersverordeningen vind je meer info over verkeershinder door evenementen en werven.

Het kaartje hierboven wordt regelmatig geüpdatet. Groen: werken zijn bezig of beginnen binnenkort, oranje: werken zijn gepland, maar timing is nog niet 100 % zeker. Klik op de symbolen en wegen op de kaart voor meer info.

Heraanleg fiets- en schoolzone Schoolstraat

Vanaf maandag 2 juli vervangt de aannemer de roosters van de rioolputjes in de goot aan de kant van het fietspad. Dat kan plaatselijk voor lichte hinder zorgen.

In augustus, na het bouwverlof, wordt de fietsstrook uitgebroken en vervangen door rode klinkers van 22 op 22 centimeter. Tussen het nieuwe fietspad en de rijweg komen dunne paaltjes. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de opritten. Ook de goot tussen de stoep en het fietspad wordt helemaal vernieuwd. En aan de schoolpoort van de kleuterschool komen beugels zodat men er als voetganger niet zomaar op de rijbaan terecht kan komen.

De heraanleg is een duurzame investering in de verkeersveiligheid in de onmiddellijk omgeving van de school van Heultje waarbij ook het uitzicht van uw straat erop vooruitgaat.

Heraanleg stoep Bijstraat

In de Bijstraat tussen de Dennenstraat en de Prelaat Tsgrootenlaan aan de wijk Trienenkant tussen Oevel en Tongerlo wordt de stoep stuk voor stuk heraangelegd. De werkzaamheden duren tot 30 juni. Hou rekening met werfwagens van de aannemer op de smalle straat.

Herstellingen betonvakken in Britselaan, Grensstraat en Slachterijstraat

In de Britselaan in Oosterwijk, de Grensstraat in Heultje en de Slachterijstraat in Voortkapel wordt op woensdag 19 en donderdag 20 juni gestart met herstellingen aan betonvakken. Eerst komt de ene kant van de straat aan de beurt, daarna de andere kant. Tot 6 juli kunnen er verspreid werken in de straten zijn aan de betonvakken.

Rioleringswerken verbindingsweg Westerlo-Herselt

Hou ook rekening met de rioleringswerken op de Westerloseweg (N19) in Herselt. Tot 31 oktober is de weg volledig afgesloten. Meer info op www.herselt.be en www.aquafin.be.