Werken Aquafin aan kruispunt Jagersweg-Geneinde

Aquafin gaat haar pompstation voor riolering onder het verkeersplateau op het kruispunt van Geneinde en de Jagersweg verhuizen. Er komt een nieuw pompstation op het nabijgelegen stuk grond. Daarvoor zijn ingrijpende werken nodig waarbij er ook verkeershinder mogelijk is. De werken starten op maandag 21 oktober. 

In een eerste fase (die start op maandag 21 oktober) bouwt de aannemer van Aquafin op het perceel in Geneinde tegenover het kruispunt met de Jagersweg-Geneinde een nieuw pompstation. Tijdens deze werken blijft er gewoon doorgaand verkeer mogelijk op het kruispunt in alle richtingen.

In een tweede en latere fase wordt het oude pompstation dat zich momenteel onder het kruispunt bevindt, uit dienst gehaald en gebeuren er ook enkele aanpassingen aan de riolering. Tijdens fase 2 moet het kruispunt Jagersweg-Geneinde vermoedelijk afgesloten worden en is er een omleiding voor het verkeer. Meer info daarover is er begin 2020.

Het volledige project (fase 1 en 2) duurt tot de zomer van 2020.