Oktoberfest Oevel op zaterdag 12 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 3 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf donderdag 10 oktober 2019 om 12 uur tot maandag 14 oktober 2019 om 18 uur is alle verkeer uitgezonderd hulpdiensten verboden op de parking vooraan de kerk in Sint-Michielsplein. Tijdens bovenvermelde tijdstippen wordt op deze locatie eveneens parkeerverbod ingevoerd.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 4 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf woensdag 9 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 12 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan FC Dobbeldoes voor de organisatie van 't Oevels Oktoberfest op zaterdag 12 oktober 2019 op het Sint-Michielsplein in Oevel. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in de Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool, in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
  • het verlengen van het sluitingsuur op 12 oktober 2019 van 18 uur tot 3 uur (op 13 oktober 2019) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van een tent op het Sint-Michielsplein in Oevel (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan FC Dobbeldoes om elektronisch versterkte muziek te spelen ter gelegenheid van 't Oevels Oktoberfest in een tent op het Sint-Michielsplein op zaterdag 12 oktober 2019 van 18 uur tot 3 uur (op zondag 13 oktober), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A) en tijdens de muziekactiviteiten het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedraagt. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook