Oktoberfest Witbos op zaterdag 12 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 12 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating aan vzw De Gebroeders voor de organisatie van het Oktoberfest Herentals dat doorgaat in de feesthal van golfclub Witbos op 12 oktober 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 12 oktober 2019 van 17u tot 3 u (op 13 oktober 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating aan vzw De Gebroeders om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het Oktoberfest in een voormalige legerhal van kamp A in Witbos in Oosterwijk zaterdag 12 oktober 2019 van 18.30 uur tot 2.45 uur (op zondag 13 oktober 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing indien het geluidsniveau LAeq 15 min groter is dan 85dB(A).

 

Zie ook