Omgevingsvergunning aanbouw achteraan Tongerlostraat 106 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019039968 en OMV/2019/0055

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Thijs Hermans voor het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning met een aanbouw achter de woning. Het betrokken perceel heeft als adres Tongerlostraat 106 in Oevel en als kadastrale ligging 4C104P3.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60