Omgevingsvergunning aanbouw achterbouw Ter Voort 75 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018113149 en OMV/2018/0184

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het aanbouwen van een achterbouw tegen een bestaande rijwoning na het slopen van de bestaande achterbouw en een bestaand bijgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres Ter Voort 75 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A586-2K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60