Omgevingsvergunning aanbouw bijgebouw Joris Van Geelstraat 4 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename van de melding door het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018067194 en OMV/2018/0037/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding voor het aanbouwen van een bijgebouw dat dienst zal doen als eetkamer tegen een bestaande en vergund geachte eengezinswoning in de Joris Van Geelstraat 4 in Oevel. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 4A357V2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60