Omgevingsvergunning aanbouw dakuitbouw Jos Geunsplein 5 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019
  • OMV_2018139080 en OMV/2018/0210

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Hilde Geens voor het aanbrengen van een dakuitbouw ter hoogte van het achterste dakvlak. Het betrokken perceel heeft als adres Jos Geunsplein 5 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E293L3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60