Omgevingsvergunning aanbouw garage en aanleg oprit Langblok 16 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018
  • OMV_2018044335 en OMV/2018/0068

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een met de bestaande woning verbonden garage binnen de hoofdstrook voor hoofdgebouwen en het aanleggen van een nieuwe oprit na het deels opbreken van de bestaande oprit. Het betrokken perceel heeft als adres Langblok 16 Tongerlo en als kadastrale ligging 2E338L4.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60