Omgevingsvergunning aanbouw veranda aan woning en slopen oude veranda Netelstraat 1 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018
  • OMV_2018066401 en OMV/2018/0096

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het aanbouwen van een veranda tegen een bestaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande veranda. Het betrokken perceel heeft als adres Netelstraat 1 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A530A.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60