Omgevingsvergunning aanbouw veranda aan woning Ilsestraat 74 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018
  • OMV_2018061474 en OMV/2018/0088

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het aanbouwen van een veranda aan een bestaande zonevreemde eengezinswoning na het slopen van de bestaande veranda. Het betrokken perceel heeft als adres Ilsestraat 74 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C131P.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60