Omgevingsvergunning aanleg skatepark Kasteelpark 6-8 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2018
  • OMV_2018029115 en OMV/2018/0033

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan AGB Westerlo voor het inrichten van een skatepark in het Kasteelpark 6-8 in Westerlo. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1B866B, 1B867B, 1B883D en 1B883E.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60