Omgevingsvergunning aanpassing elektriciteitscabine Kerkplein 3 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019
  • OMV_2019019804 en OMV/2019/0027

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Fluvius System Operator voor kleine wijzigingen aan de buitenvlakken en voor een binnenverbouwing van een elektriciteitscabine. Het betrokken perceel heeft als adres Kerkplein 3+ in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E293P.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60