Omgevingsvergunning aanpassing lozingsvoorwaarden Jacques IJs Nijverheidsstraat 54 Oevel en Turfputten 8 Olen

 

  • Omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 18 oktober 2018
  • OMV_2018065021 en OMV/2018/0135

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan de nv Jacques IJs voor het aanpassen van de lozingsvoorwaarden van de ijsroomfabriek. De betrokken percelen hebben als adres Nijverheidsstraat 54 - 2260 Westerlo en Turfputten 8 - 2250 Olen en als kadastrale 4A2K, 4A3C2 in Westerlo en 1F514G in Olen. De deputatie behandelde de aanvraag omdat de inrichting zich op het grondgebied van twee gemeenten (Olen en Westerlo) bevindt.

  • De firma mag voortaan tot 2500 kubieke meter huishoudelijk afvalwater lozen in de openbare riolering via lozingspunt LP2. Dat is een uitbreiding van het jaardebiet met 1500 kubieke meter (Vlaremrubriek 3.2.2.a.)
  • De firma mag na voorbehandeling tot 15 kubieke meter per uur, 200 kubieke meter per dag en 50 000 kubieke meter per jaar afvalwater lozen in de openbare riolering via lozingspunt LP1. Het debiet is niet gewijzigd, enkel de wijze van behandeling: de biologie wordt vervangen door een andere fysicochemische voorbehandeling (Vlaremrubriek 3.6.3.2).

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60