Omgevingsvergunning aanpassingen voorgevel Ter Voort 130 en 130/1 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018075612 en OMV/2018/0114

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het kaleien van de voorgevel in beige en het vervangen van een bestaande garagepoort in de voorgevel door een raam na het verwijderen van een bestaande luifel. Het betrokken perceel heeft als adres Ter Voort 130 en 130/1 Voortkapel en als kadastrale ligging 1A431M.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60