Omgevingsvergunning bijstelling lozingsnormen Estée Lauder Nijverheidsstraat 15, 19 en 21 Oevel

 • Omgevingsvergunning voor de exploitatie van een bedrijf
 • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 13 december 2018
 • OMV_2018075492 en OMV/2018/0001/X

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan Estée Lauder voor het bijstellen van de lozingsnormen van het bedrijf. De betrokken percelen hebben als adres Nijverheidsstraat 15, 19 en 21 in Oevel en als kadastrale gegevens 4B113F en 4B123D.

Op vraag van Estée Lauder worden de milieuvoorwaarden die opgelegd zijn bij besluit van de deputatie van 3 november 2016 als volgt bijgesteld:

In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden gelden volgende lozingsnormen:

 • ZS: 100 mg per liter
 • BZV: 150 mg per liter
 • CZV: 300 mg per liter
 • N (tot): 50 mg per liter
 • P (tot): 10 mg per liter
 • Zn: 2 mg per liter
 • Ti: 0,5 mg per liter
 • Ag: 0,01 mg per liter tot 24 mei 2020
 • Co: 0,010 mg per liter

Bij hergebruik moeten de toepasselijke lozingsnormen voor Zn en Co worden bepaald volgens onderstaande formule:
Lozingslimiet Y = (vergunde lozingslimiet x (Qlozing + QpermeaatRO)) / Qlozing

De instellingen van de elektromagnetische debietsmeter (zowel op het geloosde effluent, als op het permeaat van de RO-installatie) moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol. 

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 60