Omgevingsvergunning bouw bijgebouw bij woning Molenstraat 76 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018
  • OMV_2018029442 en OMV/2018/0036

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een vrijstaand bijgebouw bij een bestaande eengezinswoning in de Molenstraat 76 in Heultje. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1D942Y2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60