Omgevingsvergunning bouw bijgebouw Binnenblok 34-2 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018020435 en OMV/2018/0021

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een bijgebouw in Binnenblok 34/2 in Tongerlo. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 2E332R en 2E333A2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60