Omgevingsvergunning bouw carport Oirschotstraat 5 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018045958 en OMV/2018/0059

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten carport in de rechter bouwvrije zijtuinstrook in de Oirschotstraat 5 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B76A2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60