Omgevingsvergunning bouw drie eengezinswoningen Boerenkrijglaan 187, 189 en 189-1 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2018
  • OMV_201801331 en OMV/2018/0161

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van drie gekoppelde eengezinswoningen waarvan twee met inpandige garage en een met open carport. De  betrokken percelen hebben als adres Boerenkrijglaan 187, 189 en 189/1 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B112B en 1B112C.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60