Omgevingsvergunning bouw drie meergezinswoningen, bijgebouwen, zwembad, parkeerplaatsen en wegenis Sint-Niklaasstraat 39A-P Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019
  • OMV_2018100630 en OMV/2018/0164

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan Ludo Dierckx Conservatories een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van drie meergezinswoningen met in totaal zestien woongelegenheden en met afzonderlijke bijgebouwen, de aanleg van een gemeenschappelijk zwembad, 24 individuele parkeerplaatsen en een interne wegenis.  De betrokken percelen hebben als adres Sint-Niklaasstraat 39 A-P in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A50H, 3A50R en 3A52B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60