Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Biezenstraat 39 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_2018068523 en OMV/2018/0105

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Biezenstraat 39 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A1088L3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60