Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning, bijgebouwen en geothermische boring voor warmtepomp Neurusstraat 2 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018
  • OMV_2018045022 en OMV/2018/0057

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en een bijgebouw met garage, tuinberging en overdekt terras op de linkerperceelgrens en het uitvoeren van een geothermische boring voor een warmtepomp. Het betrokken perceel heeft als adres Neurusstraat 2 Voortkapel en als kadastrale ligging 1A525V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60