Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Diamantweg 8 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018114855 en OMV/2018/0180

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Diamantweg 8 in Heultje en als kadastrale ligging 1E192K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60