Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en bijgebouw Eksterstraat 2 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018
  • OMV_2018077107 en OMV/2018/0126

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een bijgebouw in de strook voor bijgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Eksterstraat 2 Heultje en als kadastrale ligging1D1030P2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60