Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en bijgebouw Goorken 10 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019
  • OMV_2018113876 en OMV/2018/0182

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ann Van Dessel voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning en een bijgebouw tegen de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Goorken 10 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B879A.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60