Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en bijgebouw Molenstraat 102 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019
  • OMV_2019023352 en OMV/2019/0041

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Stijn Michielsen en Annelies Ver Elst voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijhorend bijgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres Molenstraat 102 in Heultje en als kadastrale ligging 1D955N.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60